Elektromobilność w social mediach - nad czym pracujemy?

Elektromobilność jest tematem powracającym w publicznym dyskursie, który jako socjologowie możemy badać poprzez analizy współczesnych nośników opinii publicznych - platform społecznościowych. Interesują nas tematy powtarzające się w publicznych dyskusjach dotyczących elektromobilności jak i stanowiska na ten temat zajmowane przez użytkowników platform społecznościowych. Kto sprzeciwia się rozwiązaniom elektromobilnościowym w miastach? Kto je popiera? Jakie problemy generuje elektromobilność? Jaki rozdźwięk klasowy możemy zaobserwować w postach Facebookowych oraz Tweetach?

Na te i inne pytania postaramy się odpowiedź wykonując analizę dyskursów dla postów pobranych z platformy Facebook oraz Twitter przy pomocy metod cyfrowych. Analiza taka zakłada pobranie dużych zbiorów danych a następnie analizę dyskursów przy pomocy algorytmu drzewa słów. Efektem tak zaprojektowanego badania będzie zmapowanie dyskursu o elektromobilności w polskich mediach społecznościowych oraz sądowanie postaw użytkowników mediów społecznościowych wobec tego tematu.