Kto skorzysta z transformacji na elektromobilność?

Na naszych warsztatach rozważaliśmy także korzyści i straty związane z rozwojem elektromobilności w Poznaniu i Polsce. Podsumowując tę owocną dyskusję, stwierdziliśmy, że najbardziej skorzysta biznes skoncentrowany na produkcji baterii oraz - w dłuższej perspektywie czasowej - społeczeństwo poprzez oczyszczenie centrum miasta. Z drugiej zaś strony zdiagnozowaliśmy, że na przejściu na elektromobilność straci - choć nie powinno się to zdarzyć - branża motoryzacyjna oraz jej pracownicy, którzy będą zmagać się z problemem przekwalifikowania, a także automatyzacji i robotyzacji pracy. Ostatecznym postawionym wnioskiem był postulat o całościowej zmianie systemowej, obejmującej wszystkie obszary życia - od wymiany samochodów na elektryczne, kończąc na wartościach i trosce o środowisko.

 

kto skorzysta z transformacji na elektromobilnosc fb