[W ŚWIECIE ELEKTROMOBILNOŚCI]

Autor streszczenia: Filip Schmidt 

Autorzy artykułu: Joram H.M. Langbroek, Joel P. Franklin, Yusak O. Susilo 

Źródło: Joram H.M. Langbroek, Joel P. Franklin, Yusak O. Susilo, Electric vehicle users and their travel patterns in Greater Stockholm, Transportation Research Part D 52 (2017), s. 98-111, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1361920915302315 

 

Jak samochody elektryczne mogą wpłynąć na jakość życia w naszych miastach? Materiały reklamujące elektromobilność nie pozostawiają wątpliwości: elektryki mają zrewolucjonizować codzienną mobilność, zmniejszając wszelkiego rodzaju emisje – od gazów cieplarnianych po szkodliwe środki wydzielane przez samochody napędzane silnikiem spalinowym. Czy na pewno tak jednak się stanie i jaki efekty rewolucja elektromobilna będzie mieć na wykorzystanie dróg w naszych miastach? Jednym z najwcześniejszych badań na ten temat było to przeprowadzone już w 2014 r. w Sztokholmie na próbie 294 kierowców, opisane przez Langbroeka, Franklina i Susilo. Wzięły w nim udział osoby, które zakupiły auto elektryczne oraz podobne do nich osoby, które w dalszym ciągu jeździły pojazdem spalinowym. Osoby uczestniczące w badaniu wypełniały ankietę oraz dzienniczek podróży. Okazało się, że użytkownicy aut elektrycznych przemierzali średnio o 7 km dziennie więcej niż użytkownicy innych aut i wykonywali średnio o 3 podróże tygodniowo więcej i wykorzystywali auto także dla krótkich podróży. 

Autorzy wyjaśniają wyniki tym, że uczestnicy badania musieli ponieść spory koszt w momencie zakupu elektryka. Zyskali jednak pojazd, którego koszt użytkowania był znacznie niższy od kosztu użytkowania klasycznego auta. Z tego powodu oraz chcąc uzasadnić sens wysokiej ceny zakupu samochodu, poruszali się autem więcej i również wówczas, gdy mieli do pokonania niewielki dystans. 

Nie bez znaczenia było też to, że samochód elektryczny okazał się postrzegany jako niezwykle ekologiczny – w oczach uczestników badania przewyższa w tym względzie nawet transport publiczny, a zwłaszcza autobusy. 

Głównym wnioskiem ze szwedzkiego badania jest to że korzyści środowiskowe wynikające z użytkowania pojazdów elektrycznych zależą od sposobu, w jaki pojazdy te będą użytkowane. To z kolei zależy zarówno od tego, jaki będzie koszt korzystania z nich, jak i jak będą one postrzegane. Jeśli korzystanie z auta elektrycznego będzie tanie i uważane jako neutralne albo wręcz korzystne dla środowiska, może wystąpić tzw. efekt odbicia (rebound effect) – zamiast mniejszego zużycia zasobów dzięki bardziej wydajnej technologii zużyjemy ich w ostatecznym rozrachunku jeszcze więcej, a nasze drogi będą tylko bardziej zakorkowane niż obecnie. 

Czy to realny scenariusz? Jest to przedmiotem szeroko zakrojonej analizy istniejących badań, którą właśnie prowadzimy. Następnie przyjrzymy się temu podczas badań ilościowych i jakościowych, które zrealizujemy w Poznaniu.