Zakończenie wywiadów

Kolejny etap badań projektowych w ramach konsorcjum za nami. Od października 2022 r. badacze projektu ITEM przeprowadzali wywiady z różnymi aktorami transformacji elektromobilnej. Nasi anonimowi respondenci reprezentowali cztery grupy aktorów tj.: lokalni/krajowi decydenci, pośrednicy reprezentujący różne podmioty, źródła wiedzy oraz dostawcy/operatorzy. Zespół poznański przeprowadził piętnaście wywiadów w tym; 5 z przedstawicielami lokalnych decydentów, 2 z lokalnymi dostawcami/operatorami, 3 z tzw. źródłami wiedzy, 3 z pośrednikami oraz 2 z decydentami szczebla krajowego. Po przeprowadzeniu wywiadów materiał audiowizualny został przetranskrybowany oraz zanonimizowany a następnie zakodowany celem szczegółowej analizy treści.