Zaprojektujmy ITEM wspólnie

screenshot 2021 11 04 at 09 25 45

Podczas poznańskiego warsztatu dużą część czasu poświęciliśmy na dyskusję w jaki sposób zaprojektować i udoskonalić dalsze etapy projektu ITEM wspólnie – badacze i badaczki razem z partnerami i partnerkami lokalnymi. Chcieliśmy, aby uczestnicy odpowiedzieli nam na dwa pytania.

 

Czego nie wiesz na temat postaw i zachowań ludzi wobec rozwoju elektromobilności?

Nasi lokalni partnerzy najbardziej chcieliby się dowiedzieć jaki jest poziom tolerancji w zakresie wprowadzania nowych regulacji w sprawie elektromobilności. Jakie warianty polityki miasta w rzeczywistości można wprowadzić, aby nie obciążyć za bardzo społeczeństwa? W jakim postępie czasowym i jakimi drogami? Drugim pytaniem, jakie postawili uczestnicy, było jakie mamy możliwości rozprzestrzeniania wiedzy oraz jakie informacje powinniśmy przekazać – należy dodać, że temat edukacji i przekazywania wiedzy na temat elektromobilności pojawiał się wielokrotnie podczas pracy, o czym będzie można przeczytać w naszych kolejnych relacjach.

Drugim postulatem był wniosek o potrzebie transferu dobrych praktyk od naszych zagranicznych partnerów, dzięki czemu łatwiej będzie wprowadzić zmiany lokalnie i w obszarze krajowym. Ostatecznie postanowiliśmy, że część dalszych narzędzi badawczych będziemy projektować wspólnie, aby jak najbardziej zwiększyć efektywność procesu zbierania danych. Jako poznański zespół projektowy bardzo cieszymy się na dalszą współpracę z Państwem. 

Kogo powinniśmy zaprosić na rozmowę i/lub następne warsztaty?

W postulatach pojawiły się bardzo różne odpowiedzi. Uczestnicy wskazali przede wszystkim na dwa sektory, których reprezentantów zabrakło podczas warsztatów, a których informacje byłyby bardzo przydatne nie tylko na potrzeby projektu ITEM, ale również dla codziennej pracy naszych partnerów. Z jednej strony do dalszej współpracy warto zaprosić przedstawicieli sektora administracji publicznej – osoby, zajmujące się zarządzaniem dofinansowaniami zewnętrznymi, aby dowiedzieć się jakie są sposoby i możliwości otrzymania dofinansowania na rozwijające się projekty. Natomiast drugim sektorem jest szeroko rozumiany biznes, czyli reprezentanci zaplecza energetycznego i paliwowego, a także osoby zajmujące się carsharingiem. Do nich skierowalibyśmy pytanie o to „co rynek jest gotów nam dać”? 

Jeżeli również masz sugestie i pomysły, co jeszcze moglibyśmy przeprowadzić podczas badań ITEM - napisz do nas!

social.media.item@gmail.com

Przypominamy jakie są kolejne etapy projektu

screenshot 2021 11 04 at 09 00 03