Oslo

Målet med forskningen

Forskningsspørsmålene er:

Hvem bruker elektrisk mobilitet og hvem gagner det?

Er politikk og beslutningstaking om elektrisk mobilitet sosialt rettferdig?

Hvordan kan vi måle og planlegge for en inkluderende og rettferdig overgang til elektrisk mobilitet i ikke bare i årene som kommer men også de neste tiårene?

Elektrisk mobilitet i Oslo

Om Oslo

Oslo ligger ved enden av Oslofjorden der sentrum er omsluttet av 15 bydeler og marka. En del av bybebyggelsen strekker seg inn i nabokommunene. Per 1. januar 2021 bodde det 697 010 innbyggere innenfor Oslo kommunes grenser.

Det er en europavei som går gjennom Oslo i retningen øst vest og en som går nordover. Byen har tre ringveier der den innerste ringen omkranser sentrum. Ring nummer to er mer eller mindre sammenfattende med bomringen som går inn mot byen.

Oslo har metro, trikk, buss og båter som gjør at kollektivsystemet er godt utbygd. Det er etablert et mobilitetspunkt på Filipstad som ligger tett på sentrum for lading og deling av sykler og privatbiler. For parkering ved nybygging i Oslo er det krav til at minst 20 prosent av bilparkeringsplasser i bolig- og kontorbygg skal ha tilgang til ladestasjoner, med mulighet for å tilrettelegge samtlige parkeringsplasser for ladning av el-biler på et senere tidspunkt. For sykkelparkering som medfører minst 30 sykkelparkeringsplasser bør det være ladepunkter for el-sykkel samt noen sykkelparkeringsplasser som er store nok til å parkere transport- og familiesykler.

 

Elektrisk mobilitet i Oslo

Oslo har som mål å redusere klimagassutslipp og bruker et klimabudsjett som en måte å nå målene på.

Elektrisk mobilitet og delemobilitet er viktige deler av løsningen for kommunen. Både privatpersoner, borettslag og sameier eller bedrifter i Oslo kan søke om klimatilskudd for et skifte mot mer elektrisk og grønn mobilitet.

Oslo kommune har som mål at sentrum skal bli bilfritt

Det er billigere for el-biler å kjøre gjennom bomringen

Kommunen har også bysykler med faste parkeringsplasser men disse er ikke elektriske.

Flere el-sykkel og el-sparkesykkel leverandører operer i Oslo. For el-sparkesykler er det et tak på 8 000 el-sparkesykler.

 

Tall for Oslo

  • 25% el-bilandel av alle biler 2021
  • 15% el-bilandel av alle personbiler 2021
  • 25% personbilpasseringer i bomringen var el-biler i 2021
  • 66% kjøp av nye personbiler er elbil 2021
  • 207 bedrifter som fikk støtte til el-lastesykkel i 2020
  • 10 000 parkeringsplasser med ladeinfrastruktur ble etablert i sameier og borettslag 2020
  • 1100 privatpersoner fikk støtte til kjøp av el-sykkel i 2020