Ile polscy konsumenci wiedzą o elektromobilności?

Autorka streszczenia: Zuzanna Jezierska

Autorka artykułu: Anna Kowalska-Pyzalska

Źródło: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/5/1438

 

Ile polscy konsumenci wiedzą o pojazdach napędzanych paliwami alternatywnymi? Wpływ wiedzy na skłonność do zakupu.

Jaki wpływ mają czynniki socjoekonomiczne i różnorodne postawy ludzi na chęć zakupu pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi? Autorzy przeprowadzili badania, podczas których zadali pytanie w jaki sposób wiedza na temat AFV jest powiązana z wiedzą na temat różnic między pojazdami hybrydowymi (HEV), hybrydowymi typu plug-in (PHEV) oraz tymi na baterie (BEV). Liczyła się również rozpoznawalność marki.

Z artykułu możemy się dowiedzieć o aktualnych regulacjach transportowych, które wprowadza Unia Europejska, a także obecny stan rynku pojazdów elektrycznych w Polsce i na świecie. Bardzo interesujące jest również porównanie obu rynków do siebie. Autorzy poświęcili znaczną część artykułu na zidentyfikowanie roli czynników socjo-ekonomicznych i nastawienia do kupna AFV, stwierdzając, że odpowiednie rozpoznanie tego typu problemów i barier jest pierwszym krokiem do rozpowszechniania wiedzy na temat elektromobilności i efektywnego wprowadzania korzyści z niej wynikających – co też wiąże się z założeniami naszego projektu ITEM!

Autorzy oszacowali prawdopodobieństwo skłonności do zakupu AFV w odniesieniu do wcześniej przedstawionych czynników wyjaśniających. Na samym końcu, na podstawie przeprowadzonych badań przedstawiono również zalecenia dotyczące polityki wprowadzania elektromobilności.